Živé vysílání: Příprava k autorizační zkoušce ČKAIT pro účastníky výstavby v roce 2022

Středa 20. 10. 2021, 9:00

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu