Živé vysílání: Příprava k autorizační zkoušce ČKAIT pro účastníky výstavby v roce 2022

Středa 20. 10. 2021, 9:00

Novela zákona o požární ochraně od 1. 7. 2023