Živé vysílání: Nový stavební zákon – příprava na legislativní třesk už od 1. 7. 2023

Čtvrtek 15. 6. 2023, 9:00

Víte, jaké změny čekají české stavebnictví od 1. 7. 2023? Dlouho očekávaná novela stavebního zákona přináší zásadní změny v povolovacích procesech, kolaudačním řízení, žádostech a přiložených dokumentech! Připravte se s námi na změny ve vaší každodenní praxi. Na online semináři získáte aktuální informace o všech změnách včetně Portálu stavebníka, do kterého budete vkládat žádosti o povolení stavby.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu