Živé vysílání: Lhůty, revize a kontroly VTZ

Pondělí 29. 5. 2023, 9:00

Znáte nové povinnosti, které pro vás vyplývají z nového zákona o vyhrazených technických zařízení? Na každém pracovišti je ze zákona povinné dodržovat aktuální bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech zařízení jako jsou kotle, výtah nebo elektrické spotřebiče. Víte, kdy, co a jak kontrolovat? Přinášíme vám přehled lhůt, revizí a kontrol všech technických zařízení.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu