Živé vysílání: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2024

Úterý 31. 10. 2023, 9:00

Víte, co vše změnil nový zákon o vyhrazených technických zařízeních? Na co nesmíte zapomínat? Na každém pracovišti je ze zákona povinné dodržovat aktuální bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech zařízení jako jsou kotle, výtahy nebo elektrické spotřebiče. Odhalte včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátu práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.