Živé vysílání: Kontroly technického stavu a revize technických zařízení v roce 2023

Čtvrtek 8. 6. 2023, 9:00

Víte, co vše vám změnil nový zákon o vyhrazených technických zařízení? Na co nesmíte zapomínat? Na každém pracovišti je ze zákona povinné dodržovat aktuální bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech zařízení jako jsou kotle, výtahy nebo elektrické spotřebiče. Odhalte včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a dalšími uživateli budov a pracovišť.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu