Smlouvy ve výstavbě – ochrana před růstem cen materiálu

Úterý 3. 5. 2022, 9:00

Skokový nárůst cen, nedostatek materiálu, nový stavební zákon, který přináší nové postupy, elektronizaci, nové povinnosti pro zhotovitele. Na všechny tyto situace je třeba reagovat a ošetřit je ve smluvních vztazích. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se všemi změnami a doporučit, co by nemělo v dnešní době chybět ve smlouvě o dílo na projekt i pro realizaci stavby.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu