Živé vysílání: Příprava k autorizační zkoušce ČKAIT pro účastníky výstavby v roce 2023

Středa 15. 2. 2023, 9:00

Autorizační zkouška má ověřit znalosti účastníků výstavby v oblasti právních předpisů pro výstavbu i schopnost jejich praktické aplikace v praxi. Díky semináři budete znát vše potřebné k vykonání zkoušky – požadavky na stavby (obecné, technické, požadavky na stavební výrobky), dokumentaci staveb i činnost stavebních úřadů a dotčených orgánů. Živé vysílání vede Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, který vás na autorizační zkoušku náležitě připraví!

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu