Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Sobota 1. 7. 2023, 0:00

1. 7. 2023 nabývá účinnosti Zákon č.152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony. Novela stavebního zákona přináší změny v rámci původního systému státních stavebních úřadů, které byly vytvořeny v rámci Národního stavebního zákoníku (NSZ). Nejvyšší stavební úřad a specializované úřady, jako jsou vodoprávní, dopravní a báňské úřady, budou zrušeny. Povolení staveb se tak bude nadále řídit pravomocemi obecních a krajských stavebních úřadů. Tímto způsobem se změní způsob organizace a přidělování povolení pro stavební projekty v souladu s novým právním rámcem.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.