Masakr změn VTZ v roce 2022

Středa 26. 10. 2022, 9:00

Znáte nové povinnosti, které pro vás vyplývají z nového zákona o vyhrazených technických zařízení? Staré vyhlášky se zcela zrušily! Na každém pracovišti je ze zákona povinné dodržovat aktuální bezpečnostní zásady a dbát na bezvadný technický stav všech zařízení jako jsou kotle, výtah nebo elektrické spotřebiče. Jste připraveni na největší změnu v revizích TZB za posledních 40 let?

Novela zákona o požární ochraně od 1. 7. 2023