IT jako nástroj pomsty neloajálního zaměstnance

Čtvrtek 26. 1. 2023, 9:00

Zcela zásadní bezpečnostní riziko každé organizace představují její vlastní zaměstnanci. Důvěrně znají prostředky a data, s nimiž denně pracují, a kdykoliv je mohou použít vědomě či nevědomě v neprospěch zaměstnavatele. Neriskujte zbytečně a zabezpečte svá interní data před nejčastějším viníkem kybernetického ohrožení!

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu