Elektronický stavební deník v roce 2023

Čtvrtek 27. 10. 2022, 9:00

Stavebnictví prochází digitalizací a ušetřeni nejsou ani investoři nebo zhotovitelé staveb. Potřeba znalostí řízení stavby formou elektronického stavebního deníku narůstá. Tento seminář propojuje jak právní pravidla pro správné vedení SD ve vazbě na jeho elektronickou formu, tak i praktickou ukázku, aby si každý, kdo se stavebním deníkem v rámci své činnosti, ať z pozice řízení nebo kontroly staveb, pracuje, mohl udělat představu o jeho reálném fungování při řízení stavby.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.