Nová vodítka k rozpoznávání obličejů

Rada Evropy zveřejnila koncem ledna 2021 vodítka k technologii pro rozpoznávání obličejů (face recognition) ve světle Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (takzvaná Úmluva č. 108). Obecně k úmluvě Úmluva č. 108 z roku 1981 byla prvním právně závazným dokumentem s mezinárodním rozměrem v oblasti ochrany osobních údajů. Česká republika … Číst více

Informační povinnost vůči návštěvníkům budovy

Jestliže budova není určena k běžným návštěvám veřejnosti (např. v případě výrobní haly či kancelářské budovy, ale nikoli obchodního centra, prodejny oblečení, nádraží, obecního úřadu, polikliniky, divadla či restaurace), je právem jejího vlastníka, respektive provozovatele nebo správce, provádět kontrolu vstupu návštěvníků do budovy, a to s ohledem na jeho odpovědnost za majetek, provoz, případně i zajištění bezpečnosti osob nacházejících se uvnitř. Subjekt zajišťující … Číst více

Nový zákon o zpracování osobních údajů a revize dokumentace ke GDPR

Dne 12. 3. byly přijaty a 24. 4. 2019 nabyly účinnosti dlouho očekávané zákony č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ), a doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., který mění některá dílčí ustanovení celkem v 39 dalších předpisech. Předpokládejme, že všichni správci osobních údajů již před časem přijali opatření k zajištění souladu s požadavky GDPR, a to buď před účinností nařízení, která nastala … Číst více

Termokamery při vstupu do budovy

Jedním z trvalých opatření proti šíření koronaviru je instalace termokamer. Proč nelze data z termokamer zpracovávat na základě právní povinnosti? A jde vůbec o zpracování osobních údajů, když správce záznamy neuchovává? Jak funguje termokamera Pravděpodobně si všichni dokážeme alespoň zhruba představit, jak taková termokamera funguje. Zjednodušeně řečeno, termokamera snímá například vchod do budovy a rozpoznává, kdo má zvýšenou tělesnou teplotu a může tak být potenciálně … Číst více

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Základní informace Identifikace správce ABC, s. r. o. Důvod pro provádění DPIA Standardní Posouzení pro práva a svobody při zpracování osobních údajů na základě analýzy rizik. Účel zpracování Popis účelu zpracování osobních údajů Ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví osob pohybujících se ve sledovaném prostoru pomocí kamerového systému. Právní základ zpracování – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů … Číst více

Kamerové systémy a GDPR

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů Jeden předpis Podmínky zpracování osobních údajů jsou sjednoceny v celé EU/EHP na základě skutečnosti, že GDPR má formu nařízení. To znamená, že se veškeré zpracování osobních údajů v celé EU/EHP řídí jen jedním základním předpisem, a to právě GDPR. Všechny subjekty v České republice se tedy musí řídit přímo GDPR, které není … Číst více

Cíle a výstupy systému CAFM

Standardní struktura a implementace systému CAFM Chceme­-li efektivně využít potenciálu systému CAFM a dat tímto systémem poskytovaných, musíme znát jeho výstupy, tedy možnosti tohoto druhu IS, a s nimi související přínosy, které můžeme případnou automatizací procesů facility managementu (FM) čerpat. Klíčové znalosti Základem pro takové pochopení a znalosti je obecná standardní datová struktura systémů CAFM a také pořadí, v jakém se tato struktura … Číst více

Doporučená metodika značení a kódování dat ve facility managementu

Význam značení a kódování Značení a kódování (někdy též normou označované jako „referenční značení“) má pro práci s daty ve facility managementu velký význam, který je však v praxi dosti opomíjen. Nejde totiž jen o číslování dveří v budově, ke kterým jsou přiděleny klíče, ale celý komplex práce s daty jako cenným zdrojem informací. Kritéria výběru Od jakéhokoliv informačního systému zpravidla očekáváme rychlou dostupnost informací, … Číst více

Výstupy a reporty

Reporty a sestavy výsledků Mezi uváděnými funkcemi je právě výstup všech informací tou hlavní, proč vlastně softwarové produkty a informační systémy využíváme. Získat rychle požadovanou informaci je klíčové. Proto by při každém výběru či analýze informačního systému či aplikace měly být funkce výstupních sestav těmi prvními, na které se budete ptát. Exportní formáty Výstupních možností bývá zpravidla několik. … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.