Desatero nZEB

Cílem tohoto článku je představit čtenáři hlavní zásady pro návrh budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB – nearly Zero Energy Building) se zaměřením na splnění požadavků platných od 1. 1. 2022 (tzv. „nZEB II“ – viz dále). Pro širší pochopení v článku nejdříve představíme definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie a historii zavádění … Číst více

Zelené střechy

Pojem zelené nebo také vegetační střechy v sobě obsahuje mnoho různých variant vegetace na konstrukci, ať už se jedná o konstrukci rovnou nebo ve sklonu. Vegetace vždy určuje, jaké vegetační souvrství je pro ni optimální, a proto by u návrhu a realizace vegetační střechy měl být vždy zkušený zahradník. Volba vegetace také určuje její význam pro životní prostředí, rekreační hodnotu … Číst více

Energetický audit

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je energetický audit definován jako „systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních.“Výsledkem energetického auditu je dokument (zpráva), jehož součástí je stanovení … Číst více

Program Úspory energie s rozumem

V oblasti programů úspor energie se objevil nejmladší příspěvek Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Úspory energie s rozumem. Program byl spuštěn v roce 2018 za účelem iniciovat ekonomicky výhodné úspory energie. V prvním roce programu bylo přijato 26 a v druhém roce 47 projektů od rodinných domů až po průmyslové areály. Nesynergická podpora Velkou bariérou realizace kvalitních energeticky úsporných projektů je nekomplexnost opatření navržených a realizovaných … Číst více

Kvalitní projekty pro optimalizovaný provoz budov

V oblasti přípravy komplexních projektů i částečných renovací budov je s ohledem na existující legislativu nutné brát v potaz mimo jiné požadavky na energetickou náročnost budovy nebo jejích částí. To je již mnoho let známý fakt legislativně popsaný a podpořený různými dotacemi. Do národní legislativy byly postupně transponovány požadavky společné evropské politiky ze směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti. Směrnice EPBD3 Nově přijímaná … Číst více

Investice do úsporných opatření metodou EPC

Metoda přípravy projektů formou Energy Performance Contracting (EPC) je specifickou verzí metody Design & Build (& Operate), kterou česká legislativa v zákoně o zadávání veřejných zakázek označuje termínem zadávání na funkci a výkon. Výhody a univerzálnost metody Tato metoda je však použitelná nejen u veřejných zakázek, v principu ji totiž lze využít při jakémkoliv pořizování služeb a stavebních prací v privátní sféře. Oproti běžné … Číst více

Využití energetického managementu k optimalizaci provozu budov

Energetický management má primárně za cíl nalézat úspory energie pomocí opatření vedoucích ke zefektivnění provozu budovy. Často se zdá, že taková opatření jdou proti snaze o zajištění kvalitního vnitřního prostředí pro uživatele. Požadavky na úsporný a efektivní provoz budov ale nemusejí být s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí v rozporu – ba naopak, tyto principy by měly jít ruku v ruce. Ekonomické přínosy Je … Číst více

Energetické posudky

Energetické posudky vznikly především pro účely dotačních titulů, u nichž aplikace energetických auditů nebyla vhodná. Vedle toho zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), upravuje zpracování energetických posudků specifické oblasti nakládání s energií v reakci na požadavky evropské legislativy [směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2012/27/EU ze dne 27. října o energetické účinnosti]. Poslední novela zákona o hospodaření … Číst více

Systém managementu hospodaření s energií

EN ISO 50001 je mezinárodní standard, který musí být stejně jako ostatní mezinárodní normy přijat na národní úrovni. Česká norma ČSN EN ISO 50001 byla přijata v lednu 2012. V tomto případě přijetí znamenalo přeložení standardu bez návaznosti na legislativu a jeho přidání na list národních standardů. Hlavní cílem této normy je souvislé (periodicky se opakující) zlepšování kvality managementu, údržby, systémů … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.