Požární bezpečnost staveb u dětských skupin

Možnost pečovat o malé předškolní děti mimo zdravotnická zařízení je mnohaletým tématem, které se intenzivně řeší podle počtu narozených dětí a nedostatku státních zařízení. V úplném počátku šlo o možnost vzájemné výpomoci mezi maminkami na mateřské dovolené a těmi, které se potřebovaly vrátit do práce a nenašly vhodné zařízení pro své potomky. Dětí přibývalo, vhodných … Číst více

Zajištění včasné detekce požáru objektů zařízení sociálních služeb

Poslední novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně z roku 2021 nabývá postupně účinnosti. Jedná se o poměrně zásadní novelu, která řeší kategorie staveb se záměrem ulehčení práce stavebního požárního dozoru v rámci stavebních řízení. Jde o úpravu k novému stavebnímu zákonu s novými požadavky na zajištění objektů zařízení sociálních služeb a nemovitých kulturních … Číst více

Požární ochrana nabíjecích stanic elektrických vozidel

I pro nabíjecí stanice elektrických vozidel se upravily požadavky požární ochrany. Zde je nutno upozornit, že wallboxy (nástěnné nabíjecí stanice) připojené k domovnímu rozvodu zástrčkou jsou elektrickým spotřebičem, zatímco wallboxy připojené přímo na domovní rozvod elektřiny jsou vyhrazeným technickým zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb. Co se týče rychlonabíjecích stanic, vzhledem k jejich technickým parametrům … Číst více

Požární ochrana fotovoltaických elektráren

Při realizaci fotovoltaických elektráren, včetně bateriových úložišť a míst pro dobíjení elektrických vozidel, je při projektování nutné splnit zvláštní požadavky jak na požární odolnost staveb, tak na zajištění bezpečnosti zasahujících jednotek HZS. Jde zejména o oddělené vedení elektroinstalace od fotovoltaických panelů ke střídači a elektrickému rozvaděči FVE od ostatních elektrických rozvodů budovy. Pro bezpečnost zasahujících … Číst více

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky, jako povinnost zaměstnavatelů se přesvědčit, zda zaměstnanci jsou zdravotně způsobilí k výkonu práce, stanovoval již původní zákoník práce č. 65/1965 Sb., dále byla tato povinnost stanovována zákonem č. 20/1965 Sb., o péči a zdraví lidu, a v neposlední řadě směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb. Tyto předpisy byly již zrušeny a v současné … Číst více

BOZP v administrativě

Podceňování rizik Je všeobecně známo, že rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se vyskytují na pracovištích s těžkou technikou a tam, kde zaměstnanci vykonávají těžkou manuální práci. Pracoviště, na kterých se pracuje na židlích umístěných v klimatizované administrativní budově, se zdají méně nebezpečná. To však zdaleka neznamená, že jsou zcela bez rizik. K mnoha úrazům, které se staly v kancelářských prostorách, … Číst více

Ochrana měkkých cílů – bezpečnost veřejných a komerčních budov

Jak se díky stále se zdokonalující technice a konektivitě, globalizaci, zkracování vzdáleností a času mění náš svět, pochopitelně se mění i naše priority a také bezpečnostní hrozby. Ve společnosti roste agresivita, a to ve formě jak slovních výpadů, tak ozbrojených útoků. Projevy násilí v ČR Přestože se velké teroristické útoky ČR dosud vyhýbají, jsme denně vystavováni novým a novým hrozbám. S projevy násilí se setkáváme … Číst více

Údržba slaboproudých systémů

Slaboproudé systémy nejsou bezúdržbové. Zásady údržby Pro zachování funkčnosti a záruky těchto systémů platí následující specifika údržby: Výše uvedená tabulka reflektuje četnost funkčních zkoušek a měření. Tu je nutno posoudit i s ohledem na rozsah a technické provedení systému PZTS a doporučení výrobce jednotlivých zařízení PZTS. V případě potřeby je možné doporučený rozsah upřesnit v servisní smlouvě s provozovatelem PZTS. Důležité je vymezení servisního rozhraní … Číst více

Požadavky na slaboproudé systémy a jejich funkce

Elektrická požární signalizace (EPS) Evakuační systém Častým požadavkem v požárně-bezpečnostním řešení stavby bývá akustická signalizace požárního poplachu pomocí nouzového zvukového systému (NZS). Tento požadavek je zvláště aplikován u komerčních objektů, administrativních budov a všude tam, kde by pouhý zvuk sirén nezaručil jasné pochopení pokynu k evakuaci. Hlášení poplachu je zajištěno jako takzvaně nucený poslech evakuačního hlášení. Nucený poslech Nucený … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.