Pracovnělékařské prohlídky

Pracovně lékařské prohlídky, jako povinnost zaměstnavatelů se přesvědčit, zda zaměstnanci jsou zdravotně způsobilí k výkonu práce, stanovoval již původní zákoník práce č. 65/1965 Sb., dále tato povinnost byla stanovována zákonem č. 20/1965 Sb., o péči a zdraví lidu, a v neposlední řadě směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb. Tyto předpisy byly již zrušeny a v … Číst více

BOZP v administrativě

Podceňování rizik Je všeobecně známo, že rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se vyskytují na pracovištích s těžkou technikou a tam, kde zaměstnanci vykonávají těžkou manuální práci. Pracoviště, na kterých se pracuje na židlích umístěných v klimatizované administrativní budově, se zdají méně nebezpečná. To však zdaleka neznamená, že jsou zcela bez rizik. K mnoha úrazům, které se staly v kancelářských prostorách, … Číst více

Ochrana měkkých cílů – bezpečnost veřejných a komerčních budov

Jak se díky stále se zdokonalující technice a konektivitě, globalizaci, zkracování vzdáleností a času mění náš svět, pochopitelně se mění i naše priority a také bezpečnostní hrozby. Ve společnosti roste agresivita, a to ve formě jak slovních výpadů, tak ozbrojených útoků. Projevy násilí v ČR Přestože se velké teroristické útoky ČR dosud vyhýbají, jsme denně vystavováni novým a novým hrozbám. S projevy násilí se setkáváme … Číst více

Údržba slaboproudých systémů

Slaboproudé systémy nejsou bezúdržbové. Zásady údržby Pro zachování funkčnosti a záruky těchto systémů platí následující specifika údržby: Výše uvedená tabulka reflektuje četnost funkčních zkoušek a měření. Tu je nutno posoudit i s ohledem na rozsah a technické provedení systému PZTS a doporučení výrobce jednotlivých zařízení PZTS. V případě potřeby je možné doporučený rozsah upřesnit v servisní smlouvě s provozovatelem PZTS. Důležité je vymezení servisního rozhraní … Číst více

Požadavky na slaboproudé systémy a jejich funkce

Elektrická požární signalizace (EPS) Evakuační systém Častým požadavkem v požárně-bezpečnostním řešení stavby bývá akustická signalizace požárního poplachu pomocí nouzového zvukového systému (NZS). Tento požadavek je zvláště aplikován u komerčních objektů, administrativních budov a všude tam, kde by pouhý zvuk sirén nezaručil jasné pochopení pokynu k evakuaci. Hlášení poplachu je zajištěno jako takzvaně nucený poslech evakuačního hlášení. Nucený poslech Nucený … Číst více

Postup při návrhu dodávky, rekonstrukce nebo výstavby slaboproudých systémů

empo stárnutí slaboproudých systémů je enormně rychlé. V průměru během deseti let jsou systémy technicky a morálně zastaralé. Poměr cena/výkon Pokud investor a správce budovy uvažuje o výměně systémů nebo výstavbě nových, které dosud v objektu nebyly instalovány, měl by postupovat nejen v souladu s platnými normami a legislativou, ale také v souladu s pravidlem poměru výkon/cena. Častým rysem dodávek slaboproudých systémů do již provozovaných budov … Číst více

Legislativa a normy

Jednotlivé systémy jsou ošetřeny na úrovni zákona, vyhlášek a norem. Většina norem je harmonizována s evropskými normami. Níže jsou uvedeny základní normy pro jednotlivé systémy, kterými by se měl investor, projektant a dodavatel řídit. Požární bezpečnost: Zabezpečovací systémy: Kamerové systémy: Přístupové systémy: Vstupní systémy: Datové rozvody:

Slaboproudé systémy v objektu

Od devadesátých let minulého století prodělaly slaboproudé systémy implementované do objektů expanzivní vývoj. Budovy (bytové domy, administrativní a výrobní budovy a další) bývají v rámci výstavby a rekonstrukcí vybavovány moderními technologiemi, které od provozovatele vyžadují určitou míru znalosti na úrovni uživatele a správce. Předpokládá se údržba dle pokynů výrobce a v neposlední řadě znalost legislativy, která užívání a implementaci určitých systémů koriguje. Základní pravidla Základní pravidla pro … Číst více

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.