Odborná způsobilost u výrobců technických zařízení

Výrobci technických zařízení musí k výrobě a popř. i k montáži a instalaci zařízení používat odborně způsobilé pracovníky. Odborná způsobilost je opřena o požadavky technických norem, kterých je celá řada. Níže tak budou přiblíženy jen některé normy pro vybrané pracovní pozice: Výrobní personál pro konstrukci, elektrickou instalaci zařízení, pro obsluhu strojů a technických zařízení: Kvalifikovaný … Číst více

Specifická technická zařízení a technická zařízení budov

Specifická technická zařízení jsou v tomto článku zastoupena zařízeními, která jsou složitými konstrukcemi (např. technologické linky) či která používají při svém provozu nebezpečné látky. Což je důvod, proč provozovatel musí zvážit, jaké odborné školení musí svým zaměstnancům (obsluze, údržbě) zajistit (v části Obecné vymezení k obsluze technických zařízení jsme si přiblížili aspekty při obsluze klimatizační … Číst více

Dopravní prostředky a stavební stroje

Každý z nás ví, že hodlá-li řídit motorové vozidlo či motorku, musí mít řidičský průkaz – řidičské oprávnění [§ 90 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.]. Avšak není řidič jako řidič, není motorové vozidlo jako motorové vozidlo. A zaměstnavatel si toho musí být vědom, aby neumožnil řízení služebního (či soukromého) vozidla osobě, která nemá příslušné … Číst více

Odborná způsobilost u VTZ

Mezi vyhrazená technická zařízení patří některá technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací [§ 2 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.; § 3 odst. 1 NV č. 190/2022 Sb.; § 5 odst. 1 NV č. 191/2022 Sb.; § 4 odst. 1 NV č. 193/2022 Sb.; § 3 odst. 1 NV č. 193/2022 Sb.]. K instalaci … Číst více

Obecné vymezení k obsluze technických zařízení

Obecné vymezení odborné způsobilosti k činnostem na technických zařízeních je uvedeno v požadavku na: Úkony obsluhy definuje v prvé řadě výrobce konkrétního zařízení ve svém návodu k použití. Zde se provozovatel doví informace o bezpečné instalaci zařízení, jeho bezpečném provozování, povolených úkonech údržby a termínech jejího provádění (úkony údržby a termíny provedení musí být obsaženy … Číst více

Odborně způsobilé osoby u technických zařízení

Požadavek na odbornou způsobilost zaměstnanců je základním požadavkem zákoníku práce [§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.]. Tento obecný požadavek je pak upřesňován v jednotlivých specifických právních předpisech. Přesto nelze říci, že by požadavky byly přehledné a snadno uchopitelné. Problematika odborné způsobilosti pro práci se strojním zařízením, technickým zařízením a nářadím, kam … Číst více

Požární zajištění budov

V každé budově je alespoň jedno technické zařízení, které náleží k požární ochraně budovy. Tato zařízení lze začlenit do dvou větších skupin: Mezi požárně bezpečnostní zařízení patří: Obecný přístup k provádění periodických kontrol je patrný z tabulky č. 1. Každé požárně bezpečnostní zařízení se kontroluje v periodách stanovených výrobce. Tak např. u EPS – elektrické … Číst více

Požadavky na komíny, spalinové cesty

Obě normy jsou závazné svým uvedením ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Norma ČSN 73 4201 se používá pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Dle normy se provádí komíny, které jsou vedeny vnitřkem budovy nebo po vnější stěně. Aplikuje se na samostatné i společné komíny, na … Číst více

Vybavení kotelen na plynná paliva

V kotelnách na plynná paliva musí být dle normy ČSN 07 0703 následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

Požadavky na vybavení a kontroly kotelen

Jak bylo uvedeno, nízkotlaké kotelny jsou definovány dvěma předpisy, přičemž, jak je vidět v tabulce č. 1, definice nejsou zcela shodné. Tabulka č. 1 Definice nízkotlaké kotelny NV č. 101/2005 Sb. Vyhláška č. 91/1993 Sb. objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.