Revize technických zařízení

Legislativní zakotvení Zákonný požadavek na provádění revizí a kontrol technického stavu v budovách je vyžadován v občanském životě: zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. č.89/2012 Sb. – občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb, zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a pracovně-právním vztahu: zákonem č. … Číst více

Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních

Po 40 letech vychází nová verze zákona o vyhrazených technických zařízeních, kterou bude nahrazen původní zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru. Účinnost novely zákona je naplánována na 1. července 2022. Důvodů legislativních změn v oblasti vyhrazených technických zařízení je několik: Nevyhovující a zastaralé legislativní pojetí, které již nevyhovovalo současnému technickému stavu VTZ, změny v konstrukci … Číst více

Kvalitní a úsporné osvětlení

Jednou z hlavních motivací pro modernizaci a rekonstrukci osvětlovacích soustav je energetická, a v jejím důsledku také ekonomická provozní úspora. Ta se s příchodem LED svítidel a LED záměnných světelných zdrojů výrazně zvýšila. Rizika levných výrobků Rozšíření světelných diod (LED) přivedlo na trh řadu nových výrobců. Mnoho klasických výrobců svítidel muselo pozměnit svoji strategii. Zároveň se však na trh dostala řada úsporných, ale … Číst více

Pravidelná údržba

Pravidelná preventivní údržba je bezpodmínečným předpokladem pro trvalý a bezpečný chod osvětlovacích soustav včetně nouzového osvětlení. Plán údržby Pro osvětlovací soustavy v budovách zřizuje světelný projektant tzv. plán údržby. V tomto dokumentu jsou uvedeny intervaly výměny světelných zdrojů, čištění svítidel a místností apod. Intervaly čištění jsou vypočteny s ohledem na typ svítidel a světelných zdrojů i charakter dané budovy (v případě průmyslového provozu je … Číst více

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je zřizováno pro případy, kdy dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Nouzové osvětlení je napájeno z jiného zdroje energie (obvykle z baterie). Nouzové osvětlení je definováno normou ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172, které pracují především s těmito dvěma pojmy: nouzové osvětlení únikových cest – osvětlenost v ose únikové cesty musí být minimálně 1 lx; norma pak dále … Číst více

Legislativní a technické požadavky

Závazné technické normy Z těchto tří právních předpisů vyplývá závaznost několika technických norem: ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory (březen 2012), ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (2015), ČSN 36 0020 … Číst více

Osvětlení

Osvětlovací soustava Osvětlení je velmi důležité pro bezpečný a komfortní pobyt v budovách. Osvětlení zajišťuje takzvaná osvětlovací soustava, což je soubor všech prvků, které jsou pro osvětlení nezbytné (světelné zdroje, svítidla, ovládací prvky apod.). Světelné zdroje a svítidla V rámci osvětlovací soustavy je důležité rozdělení na světelné zdroje (přístroje, který přeměňují elektrickou energii na světelnou, jako jsou například žárovka, výbojka či … Číst více

Akutní opatření pro omezení šíření mikrobů vzduchotechnikou

Vzduchotechnika pro čisté prostory ve zdravotnictví je z principu své funkce navržena způsobem, který brání přenosu infekce mezi lidmi v běžném režimu. I zde však mohou být (hlavně u starších zařízení) případy, které vyžadují úpravu v období epidemie bakterií nebo virů, u nichž je zásadní přímý nebo vzdušný přenos. Naproti tomu VZT zařízení pro běžné prostory, jako jsou administrativní, vzdělávací nebo obchodní … Číst více

Čistota vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 15780 stanovuje požadavky a postupy pro hodnocení a udržování čistoty potrubních vzduchotechnických systémů včetně klasifikace tříd čistoty, hodnocení potřeby čištění, stanovení jeho četnosti, výběru čisticí metody a způsobu hodnocení výsledků čištění. Požadavky mohou být uplatněny jak na potrubní rozvody, tak na VZT jednotky. Cílovou skupinou této normy jsou zejména majitelé budov a servisní společnosti. Na základě usazeného aerosolu (prachu) definuje … Číst více

Vzduchotechnika a šíření mikroorganismů

Vzduchotechnické zařízení společně s dopravovaným vzduchem přenáší také příměsi, které se ve vzduchu nachází a mohou mít podobu plynného odérového (senzoricky vnímaného), pevného (prachu) či mikrobiálního aerosolu (plísní, bakterií a virů). Pro pochopení rizika tohoto transportního jevu a jeho důsledků je zásadní skutečnost, kde tyto látky, které mohou způsobovat hygienické riziko, vznikají. Šíření plísní Plísně se vyskytují ve venkovním ovzduší přirozeně … Číst více

POZOR: Přihlášky k osvědčení VTZ dle starých předpisů pouze do 30. 5.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.