Od 1. 7. platí změny v revizích VTZ! Právě teď připravujeme aktualizaci článků, vzorů a postupů.

Od 1. 7. platí změny v revizích VTZ! Právě teď připravujeme aktualizaci článků, vzorů a postupů.

Požadavky na pracoviště

Za běžných podmínek (tj. výkon práce zařazené do třídy I nebo IIa) je minimální přívod vzduchu 25 m3/h na jednoho zaměstnance. Pracoviště s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění mají limit pro minimální přívod vzduchu 50 m3/h na jednoho zaměstnance. Pro práce zařazené do tříd IIb, IIIanebo IIIb je stanoveno 70 m3/h na … Číst více

Revize vyhrazených elektrických zařízení

Do skupiny vyhrazených elektrických zařízení (VEZ) patří: ■ elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií;■ zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statickéelektřiny.

Plynová zařízení

Povinností provozovatelů je provádět u vybraných zařízeních předepsané kontroly, revize a zkoušky. Jak má taková kontrola vypadat a kterých zařízení se konkrétně týká, najdete v následujících podkapitolách.

Změny u vyhrazených TZB a v dokumentaci od 1. 7. 2022

Dlouho očekávané změny v revizích vyhrazených technických zařízení jsou konečně schváleny. Proto přinášíme přehled o tom, co přinesla novela zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a její prováděcí předpisy. V praktickém videu Tomáš Fencl shrnul, co platí od 1. 7. 2022.

Technická zařízení budov

Legislativní zakotvení Jednou z hlavních povinností majitelů a správců budov je péče o technický stav nemovitostí. Právě technický stav také bývá nejčastějším terčem kontrol ze strany oblastních inspektorátů práce. Proto je nezbytné mít kompletní přehled v aktuálním znění právních předpisů. Zaměstnavatel je zároveň povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, … Číst více

Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních

Po 40 letech vychází nová verze zákona o vyhrazených technických zařízeních, kterou bude nahrazen původní zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru. Účinnost novely zákona je naplánována na 1. července 2022. Důvodů legislativních změn v oblasti vyhrazených technických zařízení je několik: Nevyhovující a zastaralé legislativní pojetí, které již nevyhovovalo současnému technickému stavu VTZ, změny v konstrukci … Číst více

Kvalitní a úsporné osvětlení

Jednou z hlavních motivací pro modernizaci a rekonstrukci osvětlovacích soustav je energetická, a v jejím důsledku také ekonomická provozní úspora. Ta se s příchodem LED svítidel a LED záměnných světelných zdrojů výrazně zvýšila. Rizika levných výrobků Rozšíření světelných diod (LED) přivedlo na trh řadu nových výrobců. Mnoho klasických výrobců svítidel muselo pozměnit svoji strategii. Zároveň se však na trh dostala řada úsporných, ale … Číst více

Pravidelná údržba

Pravidelná preventivní údržba je bezpodmínečným předpokladem pro trvalý a bezpečný chod osvětlovacích soustav včetně nouzového osvětlení. Plán údržby Pro osvětlovací soustavy v budovách zřizuje světelný projektant tzv. plán údržby. V tomto dokumentu jsou uvedeny intervaly výměny světelných zdrojů, čištění svítidel a místností apod. Intervaly čištění jsou vypočteny s ohledem na typ svítidel a světelných zdrojů i charakter dané budovy (v případě průmyslového provozu je … Číst více

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je zřizováno pro případy, kdy dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Nouzové osvětlení je napájeno z jiného zdroje energie (obvykle z baterie). Nouzové osvětlení je definováno normou ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172, které pracují především s těmito dvěma pojmy: nouzové osvětlení únikových cest – osvětlenost v ose únikové cesty musí být minimálně 1 lx; norma pak dále … Číst více

Legislativní a technické požadavky

Závazné technické normy Z těchto tří právních předpisů vyplývá závaznost několika technických norem: ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory (březen 2012), ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (2015), ČSN 36 0020 … Číst více

OD 1. 7. 2022 PLATÍ ZMĚNY V REVIZÍCH VTZ!
O novinkách se dozvíte v našem videu s Tomášem Fenclem

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.