ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Počínaje obdobím roku 2024 budou velké společnosti a následně i kótované střední a malé společnosti, budou povinny podle novely zákona o účetnictví zpracovávat zprávy o udržitelnosti, jako samostatnou část výroční zprávy. Do zákona o účetnictví byla transponována evropská právní úprava problematiky ESG. Tato problematika se dotkne i společností, které sice nenaplňují kritéria pro její povinné … Číst více

Uhlíkové clo (mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích – CBAM)

Před dvěma lety byl Evropskou komisí přijat návrh nařízení, kterým se zavádí mechanismus tzv. uhlíkového vyrovnání na hranicích. Tento mechanismus je znám pod zkratkou CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). CBAM zavádí výběr tzv. uhlíkového cla z dovozu výrobků a surovin ze třetích zemí, jejichž výroba souvisí s vysokými emisemi skleníkových plynů. Jedná se o mechanismus, … Číst více

Změny v podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nabyla účinnosti více než sedm měsíců po nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se navíc transponuje nebo adaptuje na platné evropské předpisy. Jedná se o šest směrnic EU a tři nařízení. Vyhláška upravuje řadu oblastí … Číst více

Nakládání s odpady

Odpadovým hospodářstvím u původců odpadů jsou činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu a na nakládání s odpadem před jeho předáním do zařízení k dalšímu nakládání s odpadem (tedy odpadové společnosti). Nakládáním s odpadem se rozumí jeho soustřeďování, shromažďování, skladování, sběr odpadu, úprava odpadu, využití odpadu, odstranění odpadu, obchodování s odpadem nebo přeprava odpadu. U původce … Číst více

Hospodaření s vodou v budovách – využití šedé a dešťové vody

Nakládání s vodou je především v důsledku jejího nedostatku a nastupujících vln extrémního sucha, jemuž v posledních letech čelíme, často zmiňované téma. I přesto nejsou investice do systémů hospodaření se srážkovou nebo odpadní vodou v budovách v Česku zatím standardem. Řada developerů se jich totiž obává. Mohou však snížit spotřebu pitné vody i o více než čtvrtinu a zároveň mají reálnou návratnost kolem deseti let. Budovy … Číst více

Nakládání s vodami

Zásobování vodou Budovy mohou využívat pro zásobování vodou buď vlastní zdroj (studnu, odběr z povrchového toku), nebo připojení na vodovod sloužící pro veřejnou potřebu. Vlastní zdroj vody Provozovatel vlastního odběru a úpravy vody zodpovídá za dodržení všech požadovaných parametrů vody dle jejího způsobu použití v budovách (pitná voda, užitková voda, teplá voda pro mytí…). Další informace o požadavcích na pitnou a teplou vodu … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.