Změny v podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nabyla účinnosti více než sedm měsíců po nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se navíc transponuje nebo adaptuje na platné evropské předpisy. Jedná se o šest směrnic EU a tři nařízení. Vyhláška upravuje řadu oblastí … Číst více

Nakládání s odpady

Odpadovým hospodářstvím u původců odpadů jsou činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu a na nakládání s odpadem před jeho předáním do zařízení k dalšímu nakládání s odpadem (tedy odpadové společnosti). Nakládáním s odpadem se rozumí jeho soustřeďování, shromažďování, skladování, sběr odpadu, úprava odpadu, využití odpadu, odstranění odpadu, obchodování s odpadem nebo přeprava odpadu. U původce … Číst více

Hospodaření s vodou v budovách – využití šedé a dešťové vody

Nakládání s vodou je především v důsledku jejího nedostatku a nastupujících vln extrémního sucha, jemuž v posledních letech čelíme, často zmiňované téma. I přesto nejsou investice do systémů hospodaření se srážkovou nebo odpadní vodou v budovách v Česku zatím standardem. Řada developerů se jich totiž obává. Mohou však snížit spotřebu pitné vody i o více než čtvrtinu a zároveň mají reálnou návratnost kolem deseti let. Budovy … Číst více

Nakládání s vodami

Zásobování vodou Budovy mohou využívat pro zásobování vodou buď vlastní zdroj (studnu, odběr z povrchového toku), nebo připojení na vodovod sloužící pro veřejnou potřebu. Vlastní zdroj vody Provozovatel vlastního odběru a úpravy vody zodpovídá za dodržení všech požadovaných parametrů vody dle jejího způsobu použití v budovách (pitná voda, užitková voda, teplá voda pro mytí…). Další informace o požadavcích na pitnou a teplou vodu … Číst více

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.