Změny v rozúčtování tepla od 1. 1. 2024

Doposud bylo pro některé obyvatele bytových domů rozpočítávání nákladů za teplo nevýhodné a nespravedlivé. Avšak od 1. 1. 2024 by mohly platit nová pravidla, stanovená v nové vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj, která má potenciál tuto situaci změnit.

Tato vyhláška představuje nová kritéria pro rozúčtování tepla mezi jednotlivými bytovými jednotkami. Většina bytových domů využívá ústřední topení, které teplo distribuuje do všech bytů bez ohledu na nastavení radiátorů v jednotlivých bytech. Teplo se také přirozeně šíří skrze stěny sousedních bytů a může být ovlivněno i orientací bytu na světové strany.

Zavedení těchto nových pravidel by mohlo změnit situaci, kdy někteří obyvatelé bytů, kteří šetří energií tím, že stáhnou kohoutky na radiátorech, musí přispívat na topení sousedů, kteří naopak energetické zdroje plýtvají.

Nový systém pro rozúčtování nákladů na vytápění zohledňuje energetický stav budovy, což je odlišné od současného přístupu. Důležité je, zda je budova zateplená nebo ne.

Dříve převažovala fixní složka, která nezávisela na spotřebitelském chování, a tvořila 30 až 50 procent celkových nákladů na vytápění. Tato částka byla rozpočítávána na základě plochy bytu. Naopak variabilní složka, která odrazovala reálnou spotřebu tepla v bytě, tvořila 50 až 70 procent celkových nákladů. S novým nařízením se však tyto poměry obrátí.

Stávající pravidla budou nadále platit pouze pro budovy s nejnižšími energetickými hodnotami (F, G), což jsou budovy považované za velmi neefektivní a extrémně neefektivní z hlediska vytápění.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.