Změny v legislativě k hygieně vody

Vnitřní vodovod zásobovaný z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být přímo spojen s jiným zdrojem vody. Pokud je vnitřní vodovod zásobován z vodovodu pro veřejnou potřebu a z jiného zdroje, musí být veřejný vodovod chráněn volným výtokem, nebo je možné také zřízení oddílného vodovodu s odděleným (nepropojeným) potrubím pro vodu z různých zdrojů.

Potrubí smísené vody o teplotě 37 až 45 °C vyžadují speciální a individuální zacházení. Například umístění ochranných jednotek. Ochranná jednotka má být součástí výtokové armatury nebo zařízení připojeného na vodovod.

Na teplotu vody, a tedy i její kvalitu působí vnější vlivy. Pro minimalizaci ochlazování vody ve vodovodu teplé vody s cirkulací by měla být potrubí tepelně izolována. V instalační šachtě, může být, vzhledem k ostatním potrubím, teplota vyšší než v okolních prostorách. Tomu lze zabránit, jestliže jsou potrubí teplé vody, vzduchotechnická potrubí apod. tepelně izolována.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.