Změny v legislativě k hygieně vody

Vnitřní vodovod zásobovaný z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být přímo spojen s jiným zdrojem vody. Pokud je vnitřní vodovod zásobován z vodovodu pro veřejnou potřebu a z jiného zdroje, musí být veřejný vodovod chráněn volným výtokem, nebo je možné také zřízení oddílného vodovodu s odděleným (nepropojeným) potrubím pro vodu z různých zdrojů.

Potrubí smísené vody o teplotě 37 až 45 °C vyžadují speciální a individuální zacházení. Například umístění ochranných jednotek. Ochranná jednotka má být součástí výtokové armatury nebo zařízení připojeného na vodovod.

Na teplotu vody, a tedy i její kvalitu působí vnější vlivy. Pro minimalizaci ochlazování vody ve vodovodu teplé vody s cirkulací by měla být potrubí tepelně izolována. V instalační šachtě, může být, vzhledem k ostatním potrubím, teplota vyšší než v okolních prostorách. Tomu lze zabránit, jestliže jsou potrubí teplé vody, vzduchotechnická potrubí apod. tepelně izolována.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.