Poslední osvědčení jen do 30. 5. 2022

Pokud má někdo zájem o získání osvědčení podle starých předpisů, právě teď je nejzazší termín o podání přihlášky ke zkoušce 30. 5. 2022. Po tomto datu budou zkoušky prováděné již podle nového zákona.

Zákon o bezpečnosti provozu o vyhrazených technických zařízeních říká:

  • TIČR bude provádět zkoušky odborné způsobilosti osob, které pro práci na VTZ potřebují osvědčení např. elektrikáři, obsluha parních kotlů, revizní technici.
  • Zákon umožňuje doběh osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob do konce jejich platnosti (elektrikáři, vazači, obsluha kotlů apod.)
  • Stanovuje způsob provádění zkoušek z odborné způsobilosti (písemná a ústní zkouška, úspěšnost min. 80 procent, počet opakovaných zkoušek není omezen, opakovaná zkouška možná nejdříve za 15 dní).

Více informací a formulář k podání přihlášky naleznete zde.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.