Zaměstnavatelé nově nemusí platit silniční daň

Zaměstnavatelé letos nově nebudou poplatníky silniční daně. Dosavadní pravidla změní novela zákona o dani silniční, která sice nabyde účinnosti až 1. července 2022, změny se však uplatní zpětně už od 1. ledna 2022. Doposud platí, že poplatníkem silniční daně může být i zaměstnavatel, který vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla už provozovateli vozidla. Od července, respektive od letošního Nového roku zaměstnavatel poplatníkem nebude, jelikož osobní automobily, nákladní a přípojná vozidla s hmotností do 3,5 tuny nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

Přechodná ustanovení novely zároveň uvádí, že registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti a zaniká dnem 1. ledna 2022, přičemž rozhodnutí o zrušení registrace se nevydává. To znamená, že poplatníci silniční daně, kteří nebudou mít v roce 2022 žádné vozidlo podléhající této dani, nemusí podávat prázdné daňové přiznání. Poplatníci, kteří zaplatili zálohy na rok 2022 podle původního zákona, můžou požádat o vrácení přeplatku na této dani, automaticky se však platby vracet nebudou.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.