Žádost o dotace: Proč je energetický posudek nezbytný?

Praxe ukazuje, že mnoho lidí nemá dostatečné znalosti o specifikacích pro získání dotací, jako je například požadovaná tloušťka izolace či kvalita oken. Pro vypracování energetického posudku jsou nezbytné základní dokumenty, včetně půdorysů, řezů a pohledů objektu.

Snižování energetické náročnosti budov se stala klidným pochodem po několik let. Avšak s náhlým vzestupem cen energií a rozmarnými dotacemi se změnila v rychlý běh. Cesta k získání dotace a úspoře energie je plná pastí, a proto se vyplatí mít u sebe odborníka. Jeho zkušenosti mohou ušetřit spoustu starostí a peněz.

Pro získání energetické dotace je nezbytný energetický posudek. Každý typ energetické dotace má své specifické sledované parametry, které je třeba prokázat pomocí energetického posudku. Pro jeho vypracování jsou nezbytné alespoň základní projektové podklady. V případě jejich absence je možné je získat například na stavebním úřadu v archivu. Minimálně potřebujeme půdorysy, řezy a pohledy budovy. V případě úplné absence dokumentace je nutné počítat s tím, že bude třeba tyto podklady nově zpracovat.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.