Začala digitalizace stavebního řízení

Nový stavební zákon má velké ambice v oblasti digitalizace. Konkrétně se upravuje problematika informačních systémů veřejné správy ve stavebním řízení. Cílem je digitalizace stavební agendy od nástrojů územního plánování přes projektové dokumentace až po elektronický spis stavebních úřadů.

Pozor na možné problémy spojené se zaváděním digitalizace

Nový stavební zákon nabývá z velké části účinnosti 1. července 2023, což se týká i upravených informačních systémů veřejné správy. V rámci nich lze očekávat prováděcí právní předpisy ze strany Nejvyššího stavebního úřadu (NSÚ).

Náplň činnosti Nejvyššího stavebního úřadu

NSÚ má vzniknout k 1. lednu 2022 a očekává se, že se nejdříve zaměří na vznik státní stavební správy. Až postupem času přijde na řadu i naplnění dalších ustanovení, s nimiž nový stavební zákon počítá a k jejichž úpravě zmocňuje právě NSÚ.

Plná digitalizace řízení vedených stavebními úřady má odstartovat už 1. července 2023. Digitalizace řízení má nesporné přednosti, je rychlá a efektivní. V sociální oblasti může stavebník obstarat vše potřebné z pohodlí domova a ušetřit čas, který by jinak strávil cestou na úřad. Důležité je zmínit i ekonomickou efektivitu v podobě ušetřeného času dotčených osob a snížených nákladů orgánů veřejné moci na vedení spisové dokumentace v listinné podobě a dalších transakčních nákladů. Nezbývá tedy než věřit, že proces digitalizace řízení vedených stavebními úřady, jehož nezbytnost si všichni uvědomují, tyto problémy neohrozí.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.