Výměny kotlů v roce 2022

Kotlíkové dotace a zákaz provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1, 2 a bez stanovené třídy pomohly k tomu, že se nastartoval proces povinné výměny neekologických zdrojů tepla. Už 1. září 2022 je poslední možné datum, do kdy domácnosti či provozovny musí vyměnit současný nevyhovující teplovodní kotel za nový zdroj tepla.

Zákon uvádí, že: „Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.“

Jak poznáte, že se zákaz provozu týká i vás?

  • Máte zdroj na pevná paliva do příkonu 300 kW a vytápíte objekt či dům teplovodní otopnou soustavou.
  • Váš zdroj není zařazen do třídy 3, 4 nebo 5 (třídu najdete na výrobním štítku).
  • Nedoložíte doklad o kontrole kotle. Každý kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW musí projít jednou za 36 měsíců povinnou kontrolou. Technik do dokladu o kontrolo musí napsat, zda lze kotel provozovat i po 1. 9. 2022.

Rozdíl mezi kotlem a lokálním topidlem?

Zákaz platí pouze pro kotle. Kotel „topí“ pouze do vody, lokální topidlo má přitápět místnost, ve které je umístěno. Zpravidla má skleněná dvířka nebo plotnu na vaření. Lokálních topidel se povinná výměna netýká.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.