Vládní pomoc energeticky náročným firmám s cenou elektřiny činí 3,5 miliardy Kč

Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se pro energeticky náročné firmy očekává výrazné snížení měsíčních plateb za rezervovaný příkon. Původní platba ve výši 365 tisíc korun za každý rezervovaný megawatthodinu (MWh) by se měla snížit na 115 tisíc korun, což představuje pokles přibližně o dvě třetiny.

Finanční pomoc určená firmám na tyto platby ve výši 3,5 miliardy korun bude čerpána z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na příští rok.

Tato částka bude rovnoměrně rozdělena mezi subjekty připojené na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, což se týká necelých 25 tisíc odběrných míst.

Vládní podpora znamená, že příspěvek subjektům připojeným na vysokém napětí klesne o 107 korun za odebranou MWh bez daně z přidané hodnoty (DPH), zatímco subjekty připojené na velmi vysokém napětí získají úlevu ve výši 167 korun. Běžný příspěvek na platby za rezervovaný příkon obvykle dosahuje 495 korun za odebranou MWh bez DPH.

ERÚ předpokládá rychlý veřejný konzultační proces, který probíhá v nejkratší možné lhůtě, povolené energetickým zákonem, tedy po dobu pěti pracovních dnů. Nové cenové rozhodnutí ERÚ bude vydáno těsně po vyřešení připomínek z tohoto veřejného konzultačního procesu. Očekává se, že změnové cenové rozhodnutí bude účinné od 1. ledna 2024.

ERÚ prostřednictvím tohoto cenového rozhodnutí určí, kolik budou firmy platit za rezervovaný příkon, což je důležitá složka, podle které si většina firem vypočítává své platby za regulovanou složku ceny elektřiny.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.