Velká digitalizace stavebnictví od 1. 7. 2024 je v ohrožení

Od 1. 7. 2024 by měli být stavebníci schopni získávat nezbytná povolení elektronicky. Avšak zda se jim taková možnost naskytne, zůstává nejisté. V úterý 5. 3. 2024 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) již po druhé zrušil výběrové řízení na dodavatele informačního systému, který je zásadní pro celý proces digitalizace.

Antimonopolní úřad kritizoval postup, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo zakázku v hodnotě 37 milionů korun přímo společnosti InQool bez vyhlášení soutěže. Tento případ se týkal udělení veřejné zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, což znamená bez otevřeného výběrového procesu, přestože nebyly splněny zákonné podmínky pro takový postup. K takovému rozhodnutí ministerstvo přistoupilo poté, co ÚOHS anuloval původní výběrové řízení na digitalizační systém kvůli nedostatečné transparentnosti, přičemž vítězem byla opět firma InQool.

Zákaz nezačne platit ihned, neboť výrok ještě nenabyl právní moci. Proti rozhodnutí může úřad podobně jako v minulosti podat rozklad. V předchozí situaci se mu však nepodařilo s rozkladem uspět. Pokud by ÚOHS své rozhodnutí potvrdil i tentokrát, zákaz by se začal uplatňovat čtyři měsíce po jeho konečném schválení. To by Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) poskytlo časový prostor k opravě chyb a k řádnému zadání zakázky.

Digitalizace procesu schvalování staveb představuje hlavní projekt ministra Bartoše. Jako poslanec v opozici vnímal digitalizaci jako klíč k urychlení procesu povolování staveb, jenž se v České republice řadí mezi nejpomalejší na globální úrovni. Prodloužené administrativní procedury zvyšují náklady na bydlení a komplikují realizaci důležitých dopravních iniciativ.

Již v loňském podzimu vyjádřili zástupci místních samospráv své obavy prostřednictvím několika dopisů zaslaných ministerstvu. Upozorňovali mimo jiné na potřebu poskytnout úředníkům dostatečný časový prostor pro získání dovedností potřebných k ovládání systému.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.