Vedro a zima na pracovišti – EU chce šetřit spotřebu plynu

Letošní zbytek léta, ale hlavně zima se ponesou na vlně úspor spotřeby plynu. Podle návrhu Evropské unie by měly všechny země šetřit mezi srpnem letošního roku a březnem toho příštího. Úspory se dotknou mimo jiné teplot na pracovištích z důvodu nižšího využití klimatizací a topení. Tomu by však měla předcházet úprava české legislativy, která udává hygienické normy pro zaměstnavatele.

Aktuální nařízení vlády stanovující podmínky ochrany zdraví při práci určuje pro kancelářské administrativní práce s minimální pohybovou aktivitou teplotu 20–27 °C. V mimořádně teplých dnech (s teplotou vzduchu 30 °C a více) může teplota v kanceláři tento limit překročit. Pokud však přesáhne 31 °C, jde o podstatnou zátěž organismu a zaměstnavatel musí zaměstnancům obstarat takzvané ochranné nápoje. Například při osmihodinové pracovní době v teplotě 34 °C má zaměstnanec nárok na 1,62 l minerální nebo pramenité vody.

Jestliže teplota na pracovišti přesáhne 36 °C, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostních přestávek, které se počítají do pracovní doby. Teplotu na pracovišti upravuje také nařízení o klimatizovaných kancelářích. Klimatizace musí být nastavena přiměřeně venkovní teplotě. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 5, maximálně 6 °C. Ignorovat tato nařízení se nevyplatí, například za nezajištění pitného režimu hrozí zaměstnavateli až dvoumilionová pokuta.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.