V roce 2023 bude snadnější a rychlejší instalace fotovoltaiky

Ve třetím čtení poslanci schválili novelu zákona Lex OZE. Novela usnadňuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Bez nutnosti získat stavební povolení a licenci od Energetického úřadu bude možné instalovat malé elektrárny do 50 kW. Zvýšení hranice pro zisk stavebního povolení pomůže tisíce firmám, které již nyní čekají na instalaci vlastních zdrojů energie.

Potenciálem přijetí novely zákona je, že umožní jednodušší výstavbu střešních elektráren pro malé a střední podniky či bytové domy bez nutnosti stavebního povolení. Zjednodušuje také výstavbu velkých obnovitelných zdrojů energie, které mají potenciál zlevnit ceny energie na trhu.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu