Úspory na teplé vodě

Každé vypnutí čerpadla přinese úsporu elektrické energie. U teplé vody si ale musíte dát pozor na ochranu zdraví a dát přednost hygieně vody. V bytových domech není vypínání cirkulačních čerpadel povoleno kvůli možnému výskytu a rozmnožení bakterie legionelly.

V bytovém domě můžete tedy ušetřit pomocí nového čerpadla. S moderním čerpadlem při průměrném průtoku vody lze ušetřit přibližně 1,5 Kč za hodinu provozu. Při porovnání úspor za vypínání čerpadel a ceny za tepelné ztráty se snaha o úsporu nákladů na teplou vodu zkracováním provozního času jeví jako neefektivní.

Samozřejmě důležitým aspektem je cena vody a nevhodně nastavená regulace. Tudíž je vždy důležité brát tento problém komplexně. Což znamená přihlédnout na stav čerpadla, cenu energií a vody. Nejúspornějším řešením se tedy jeví zabudování moderních cirkulačních čerpadel. Mají velmi nízkou spotřebu energie, a především disponují specializovanými regulacemi na udržování nastavené teploty, tedy zajišťují minimální průtok v cirkulaci jako ochranu proti množení bakterií.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.