Udržitelnost a ESG se dostává skoro do všech odvětví

Rok 2023 byl poznamenán značnými proměnami v oblasti udržitelnosti a standardů týkajících se environmentálních, sociálních a správních aspektů (ESG), které zásadně ovlivnily podnikatelský svět. Klíčovým faktorem zůstává digitalizace a zapojení nejnovějších technologických inovací, zatímco významnou roli v proměně mohou sehrát také nadcházející volby, které se uskuteční v mnoha důležitých zemích, včetně těch v Evropě.

Klíčovým prvkem roku 2024 je úplné zavedení směrnice o reportování udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), jež rozšiřuje povinnosti reportování pro EU firmy ohledně vlivu jejich činnosti na životní prostředí a společnost. „Tato regulace ovlivní přes tisíc firem v České republice. Vzhledem k nutnosti podávat zprávy přímo Ministerstvu financí lze očekávat, že zavedení CSRD podpoří transparentnost a závazek společností k udržitelným metodám. Mezi další důležité regulace patří Směrnice o podnikové udržitelnosti a péči (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD), Směrnice o „zelených“ tvrzeních a rozšíření EU Taxonomie, které dohromady zvyšují standardy pro definici „zeleného“ a etického podnikání. Významným přídavkem je nová EU regulace zaměřená na boj proti odlesňování a ochranu biodiverzity, která se pokouší omezit vliv evropské spotřeby na ztrátu lesních ploch a biologickou rozmanitost.

V oblasti financí se anticipuje další rozvoj ve prospěch podpory ekologických iniciativ a investic s důrazem na udržitelnost. Bankovní sektor a regulační orgány již nyní klade důraz na podporu ekologického financování, využívajíce daňové pobídky, záruky a úvěrové mechanismy. Tento trend, který jsme pozorovali již v loňském roce, se bude pravděpodobně dále umocňovat, zvláště v kontextu, jak banky hodnotí udržitelností aspekty svých korporátních klientů při rozhodování o financování. Paralelně se opět více do popředí dostává diskuse o uhlíkových kreditech a kompenzacích jako možných cestách k dosažení uhlíkové neutrality, přestože se setkávají s kritikou ze strany některých expertů.

Letos se předpokládá rekordně vysoká volební účast po celém světě, což by mohlo klíčově ovlivnit směr ESG (environmentálních, sociálních a governance) politik a regulativů – od posílení již zavedených trendů po zavedení zásadních novinek. Očekávané volební výsledky v předních zemích, jako jsou USA, Indonésie a Evropská unie, by mohly významně ovlivnit budoucí směřování politik v oblasti udržitelnosti a klimatických změn.

Technologie a digitalizace se stávají klíčovými faktory v přechodu k udržitelnějšímu rozvoji, neboť jsou zásadní pro efektivní shromažďování a správu dat souvisejících s udržitelností. Využití umělé inteligence a automatizace otevírá nové cesty k optimalizaci managementu uhlíkových stop, spotřeby energie, dopravy a technologie pro přímé odebírání CO2 z atmosféry představují strategie pro redukci emisí v nejvíce zatížených sektorech. Nástroje pro automatizované reportování a shromažďování dat nabízí zlepšený přehled a kontrolu nad vlivem na životní prostředí. Společnosti, které se zaváží k digitální transformaci a využívají nejnovější technologie pro integraci udržitelnostních principů do svého podnikání a digitalizaci v oblasti sběru dat, získají klíčovou konkurenční převahu.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.