Stavební povolení bude možné získat do 30 dnů

Klíčová novela nového stavebního zákona, která se řídí zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“ již prošla druhým čtením. Novela mění nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady, ale obnovuje stavební úřady na obcích.

Místo centralizované státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem bude rozhodování blíže lidem, tedy přímo na obcích.

Za pomoci digitalizace má být proces povolování stavby plynulý a rychlý. Všechny podklady získá stavebník prostřednictvím Portálu stavebníka. Což zabrání zdlouhavému papírování a frontám na úřadech, tudíž na menší stavby by celý proces měl trvat měsíc.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.