Stavební firmy očekávají růst trhu až o 1,5 %

Trh stavebních prací letos poroste o 1,5 %. Větší růst lze dokonce očekávat u menších stavebních firem. Podle aktuálních průzkumů mají společnosti v současné době vytížené kapacity na 95 %. Jejich tržby pak porostou o 2,4 %. Větší společnosti uvádějí, že mají nasmlouvané zakázky i na 10 měsíců dopředu.

V letošním roce očekávají stavební podniky růst trhu stavebních prací, a to o 1,5 %. V roce 2022 bude očekávaný růst 1,4 %. Co se týče společností s obratem do 100 mil. Kč za rok, očekávají vyšší růst trhu, a to o 2,1 % a v příštím roce o 1,8 %. Společnosti s vyšším obratem pak očekávají v obou letech podobný růst trhu, letos o 1,2 % a v roce následujícím o 1,1 %.

Pokud rozdělíme společnosti na dvě základní větve – inženýrské a pozemní stavitelství, tak můžeme vidět, že vyšší růst trhu očekávají společnosti zabývající se inženýrské výstavbě. V letošním roce počítají s růstem trhu o 2,0 % a v roce 2022 o dalších 0,7 %. Firmy, které se zabývají pozemním stavitelstvím, letos očekávají růst trhu o 1,1 % a v následujícím roce o dalších 1,7 %.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.