Správná údržba klimatizace, ventilace a vytápění

Pravidelná kontrola a údržba klimatizací, ventilace a vytápění musí být pravidelně a profesionálně vyškolenými techniky. To zahrnuje kontrolu filtračních systémů, odvětrávání, tepelných výměníků, chladicích jednotek, ventilátorů a dalších dílů. Pravidelná údržba zajistí, že tyto systémy budou fungovat správně a účinně, což sníží náklady na energii a riziko poruch a požáru.

Čištění kanálů ventilace a klimatizace musí být prováděna pravidelně, aby bylo odstraněno hromadící se znečištění, prach a mikroorganismy, které způsobují problémy s kvalitou vnitřního prostředí a ohrožují zdraví lidí.

Nastavení termostatů by mělo být tak, aby teplota v kancelářích co nejvíce odpovídala potřebám lidí v kancelářích a zároveň aby byla minimalizována spotřeba energie.

Kontrola výkonu zajistí, že fungují správně a efektivně. To zahrnuje kontrolu výkonu ventilátorů a klimatizace, kontrolu těsnosti, popř. zvýšení třídy těsnosti metodou Aeroseal, a to vše proto, aby bylo zajištěno, že systémy pracují maximálně účinně a minimalizovalo se riziko poruch.

Zaměstnanci by měli být proškoleni, jak používat systémy klimatizace, ventilace a vytápění a jakým způsobem mohou ovlivnit jejich fungování. Například mohou být vyškoleni, jak používat okna a dveře pro přirozenou ventilaci, což může snížit náklady na energii a zlepšit kvalitu vzduchu v kanceláři. Všechny výše uvedené kroky povedou k vytvoření zdravého a příjemného pracovního prostředí.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.