Snížení spotřeby vody pomocí umělé inteligence

Chytrá řešení vám dokáží snížit spotřebu vody v budovách v průměru o 20 až 25 % a umí zabránit velkým ztrátám prostřednictvím včasně zjištěných úniků a rychlou reakcí na ně.

Klíčovým prvkem je shromažďování velkého objemu dat a jejich důkladná analýza. Tyto kroky umožní umělé inteligenci vytvořit přehled o obvyklých vzorcích spotřeby vody na konkrétním místě. Systém zkombinuje údaje z různých specializovaných algoritmů, jako jsou objemy průtoků teplé a studené vody, ventilace, chladicí věže nebo zavlažovací systémy. Sledování možných odchylek umožní systému okamžitě upozornit na problémy a v případě potřeby reagovat například uzavřením přívodů vody. To vše napomáhá identifikovat oblasti, kde lze dosáhnout největších úspor.

Kromě snižování emisí je spotřeba vody dalším důležitým tématem, který se v Evropě, Spojených státech a dalších zemích v souvislosti s klimatickými změnami aktivně řeší. V oblasti energetiky má voda zcela zásadní roli jako klíčová surovina, bez níž není možná výroba elektřiny a tepla. Také ohledně pitné vody – jejího získávání, chemického zpracování, distribuce zákazníkům a následného ošetření v čistírnách – je třeba brát v úvahu vysoký potenciál snižování emisí.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.