Sdílení elektřiny mezi domy od 1. 7. 2024

Od 1. 7. 2024 dostanou bytové domy v České republice možnost využívat výhod komunitní energetiky, kterou představuje nově schválený a prezidentem podepsaný zákon LEX OZE II. Tento zákon zavádí koncept sdílení lokálně vytvořené energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely, mezi více domácnostmi a objekty. Idea komunitní energetiky je již úspěšně implementována v sousedních zemích, jako například Rakousko nebo Německo.

Díky instalaci solárních panelů na střeše bytového domu a využívání konceptu komunitní energetiky má každá bytová jednotka v domě možnost užívat si nižších nákladů na elektřinu. Návratnost investice do fotovoltaických elektráren (FVE) se neustále zlepšuje díky poskytovaným dotacím a neustálým inovacím technologií. Tato doba se však liší v závislosti na specifických požadavcích každého konkrétního bytového domu.

Kromě sdílení vyrobené elektřiny v rámci jednoho bytového domu může SVJ vstoupit do tzv. energetických společenství. To umožní propojení s dalšími objekty, které společně vyrábějí, využívají a sdílí elektřinu. Tím dochází k minimalizaci tzv. přetoků a elektřinu, kterou například škola nevyužívá během prázdnin, mohou využívat ostatní bytové domy v rámci jednoho sídliště.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.