Připravuje se novela NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních

Účelem novely nařízení vlády č. 193/2022 Sb., týkající se specifických technických zdvihacích zařízení a kritérií pro jejich bezpečný provoz, je řešit situaci, kde v současné době mnoho revizních techniků v této oblasti působí na základě výjimky z požadavků na vzdělání, kterou umožnilo dříve platné, ale nyní již zrušené nařízení č. 19/1979 Sb. Toto nařízení definuje vyhrazená zdvihací zařízení a určuje pravidla pro zajištění jejich bezpečného používání, aktualizované pozdějšími předpisy.

Aktuálně platné nařízení vlády č. 193/2022 Sb. již možnost využití této výjimky neobsahuje. To může vést k vážnému nedostatku odborného personálu, protože bez přijetí změn v předpisech těmto lidem definitivně vyprší doba platnosti jejich posledně udělených certifikátů o odborné kvalifikaci.

Proto se předkládá návrh na úpravu nařízení vlády č. 193/2022 Sb., konkrétně v části týkající se kritérií minimálního vzdělání. Navrhuje se přidat možnosti pro získání potřebné kvalifikace skrze odborné vzdělání v oblasti strojírenství nebo elektrotechniky. Aby se vyrovnal nižší stupeň vzdělání, bude vyžadována delší praxe – 8 let, oproti 3 letům pro držitele středoškolského diplomu s maturitou a 2 letům pro absolventy vysoké školy.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.