Přibývá požárů fotovoltaiky

V poslední době dochází v Česku k rapidnímu nárůstu počtu požárů ve fotovoltaických elektrárnách. Hasičský záchranný sbor zaznamenal od ledna do konce července tohoto roku celkem 45 požárů těchto zařízení, což je výrazný nárůst ve srovnání s předchozími lety, kdy se pohybovalo kolem 15 případů ročně. Podle inženýrské komory jsou nejčastějším důvodem těchto incidentů nedostatečně kvalifikované instalace fotovoltaických systémů a podcenění bezpečnostních opatření.

Během první poloviny tohoto roku bylo uvedeno do provozu celkem 45 197 fotovoltaických elektráren. Tento počet nově instalovaných zařízení je téměř čtvrtinově vyšší než celkový počet za celý minulý rok. S tímto trendem však rovněž narůstá počet elektráren, které jsou vytvářeny bez dostatečných odborných znalostí ze strany realizátorů a nedostatečně zpracované dokumentace. Proto Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků v informatice (ČKAIT) zdůraznila důležitost, aby stavebníci nepodceňovali fázi projektové přípravy a aby do procesu plánování, realizace a provozu solárních systémů byly zahrnuty osoby s odpovídajícími autorizacemi.

Dle specialistů v oblasti požární bezpečnosti staveb je nejčastější příčinou vzniku požárů zkrat v elektrických rozvodech a zařízeních. Častým rizikem je také spojeno s konektory na kabeláži pod stejnosměrným napětím, hořlavými kabelovými obaly nebo nízkou kvalitou elektrických komponent, jako jsou například měniče napětí, odpojovače a optimizéry. Vznik požárů může mít za příčinu i špatnou střešní krytinu, nevhodné umístění technických zařízení nebo nedostatečné zohlednění průchodů elektroinstalací konstrukcemi.

V reálných situacích se také odborníci často setkávají s nízkou kvalitou bateriových úložišť a nedostatečnou ochranou před zásahem bleskem. Upozorňují rovněž na riziko plastových nosných struktur. Podle odborníků je výjimečné, aby samotné solární panely byly přímo zodpovědné za vznik požárů.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.