Prezident Pavel podepsal nový stavební zákon

22. 5. prezident Pavel oficiálně podepsal nový stavební zákon, který ruší plánovaný Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízenou soustavu krajských stavebních úřadů.

Jaké dopady na stavebnictví a jeho regulaci v zemi tento zákon přinese už od 1. 7.?

Nový zákon, který byl nedávno schválen parlamentem, přináší rozsáhlé reformy v oblasti stavebních předpisů a institucí. Jedním z nejvýznamnějších kroků je zrychlení schvalování stavebních povolení a snížený počet vydaných stanovisek. K tomu pomůže zřízení nového institutu pro jednotné enviromentální stanovisko.

Očekává se rozsáhlá digitalizace stavebnictví a zřízení elektronického systému Portál stavebníka. Zjednoduší se proces povolování staveb a přidělování stavebních povolení, tzv. na jedno razítko. Díky tomu se očekává zrychlení a zefektivnění stavebního procesu, což může podpořit růst stavebního průmyslu a přilákat investory.

Dále se předpokládá, že nový stavební zákon povede ke snížení byrokracie a administrativní zátěže pro stavební společnosti a developery. To může přispět k většímu podnikatelskému prostředí a posílit konkurenceschopnost stavebního odvětví.

Zrušení plánu na Nejvyšší stavební úřad však vyvolalo také obavy a kritiku. Někteří odborníci a zástupci veřejnosti se obávají, že absence této centrální autority může vést k menší kontrole a dohledu nad stavebními projekty. Je tedy důležité, aby nový zákon obsahoval jasná pravidla a mechanismy pro monitorování a regulaci stavebních činností.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.