Povinná výměna kotlů na tuhá paliva do 1. 9. 2024

Od 1. září 2024 je podle zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle v objektech určených k bydlení (jako jsou rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci), které nesplňují minimální požadavky stanovené v příloze č. 11 tohoto zákona. V ostatních objektech platí toto omezení od 1. září 2022. Příloha č. 11 obsahuje minimální emisní požadavky na oxid uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) a tuhé znečišťující látky (TZL).

Staré kotle na pevná paliva, které spadají do kategorie nižší než třída 3 (podle normy ČSN EN 303-5), nesplňují požadavky uvedené v příloze č. 11. Informaci o třídě kotle lze zjistit z štítku kotle, návodu k použití nebo od pracovníka, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

V případě, že kotel nedosahuje minimálně třetí třídy, je nezbytné ho buď vyměnit nebo odstavit co nejdříve, a to do 1. září 2022 nebo 1. září 2024 v závislosti na typu budovy. V současné době je možné získat finanční podporu na výměnu kotle prostřednictvím kotlíkových dotací.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.