Poslanci schválili změny zákoníku práce s účinností od 1. 10. 2023

Poslanci včera schválili změny v zákoníku práce, které přinášejí několik důležitých úprav v oblasti pracovního práva. Jednou z hlavních změn je právo na kratší úvazek, možnost práce na dálku a jiné možnosti uspořádání pracovní doby pro ty, kteří pečují o děti do 9 let nebo o blízké osoby. Tato opatření mají pomoci těmto lidem lépe skloubit svou pracovní a rodinnou povinnost. Další významnou změnou je zakázání zaměstnavatelům nařizovat práci přesčas těhotným ženám nebo rodičům dětí do jednoho roku věku. Tím se má zajistit, že tito lidé budou mít dostatek času a prostoru pro péči o své děti. Celkově jsou tyto změny v zákoníku práce krokem směrem k lepšímu zohledňování potřeb rodičů a pečujících osob na pracovišti a k ochraně práv zaměstnanců.

Náhrada nákladů při práci z domova

Podle nově schváleného zákoníku práce by zaměstnanci pracující na dálku měli mít nárok na náhradu nákladů ve výši, která odpovídá jejich prokazatelným nákladům, nebo na paušální částku za plyn, elektřinu a vodu, kterou poskytuje zaměstnavatel.

Jak musí zaměstnavatel vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby?

Rozvržení pracovní doby zahrnuje rozhodnutí o tom:

  • Zda bude pracovní doba rozvržena rovnoměrně, či nerovnoměrně,
  • jak dlouhý bude pracovní týden,
  • jaký bude pracovní režim,
  • od kdy do kdy bude stanoven počátek a konec pracovních směn,
  • jaký bude nepřetržitý odpočinek mezi směnami v týdnu atd.

Povinnost zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a sdělit ho zaměstnancům včas před začátkem příslušného pracovního období je zavedena za účelem ochrany práv zaměstnanců. Tato opatření mají za cíl zajistit, že rozvržení pracovní doby bude jasné a nezpochybnitelné. Zaměstnanec tak bude mít dostatek času k přizpůsobení svých osobních a rodinných závazků nové pracovní době.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.