Podporu na energie může čerpat více velkých firem

Vláda rozšířila podpůrný program na podporu kvůli vysokým cenám energií na všechny sektory hospodářství.

Energeticky náročné firmy by mohly čerpat podporu až 200 milionů korun a na celý program bude vyhrazeno 30 miliard korun.

Zájemci o dotace budou muset doložit provozní ztrátu, jejíž přinejmenším polovinu způsobily náklady na energie. Tyto podniky budou mít podle úřadu nárok na podporu ve výši 50 % způsobilých nákladů, v případě některých druhů odvětví bude pomoc činit až 70 % způsobilých nákladů.

Ostatní podniky budou mít na pomoc nárok v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.