Omezení pro diisokyanáty od 24. 8. 2023

Omezení pro diisokyanáty dle přílohy XVII nařízení REACH: od 24.2.2022 musí být speciální štítek a od 24.8.2023 musí mít uživatel odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

Diisokyanáty, které obsahuje například PUR pěna, se nesmí se používat jako samotné látky, jako složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití po dni 24. srpna 2023, pokud:

  • koncentrace diisokyanátů jednotlivě a dohromady není nižší než 0,1 % hmotnostních,
  • zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná nezajistí, aby průmysloví nebo profesionální uživatelé před použitím látky nebo směsi úspěšně absolvovali odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.