Odložení účinnosti novely o rozúčtování spotřeby tepla a vody

Účinnost změn rozúčtování spotřeby tepla a vody v bytových družstvech a SVJ se posouvá na 1. 1. 2024. Mění si podmínky výměn přístrojů a možností odečtu do a nad 250 metrů a kde jsou komunikační uzly.

V rámci pozměňovacího návrhu bude umožněno poskytování informací o spotřebě pomocí webového portálu, což bude znamenat výraznou úsporu nákladů. Nyní se informace zasílají poštou.

Také se mění lhůta pro možnost podání námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Stávalo se, že příjemci služeb podávali námitky těsně před uplynutím obecné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku. Novela bude těmto situacím předcházet.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.