Odložení účinnosti novely o rozúčtování spotřeby tepla a vody

Účinnost změn rozúčtování spotřeby tepla a vody v bytových družstvech a SVJ se posouvá na 1. 1. 2024. Mění si podmínky výměn přístrojů a možností odečtu do a nad 250 metrů a kde jsou komunikační uzly.

V rámci pozměňovacího návrhu bude umožněno poskytování informací o spotřebě pomocí webového portálu, což bude znamenat výraznou úsporu nákladů. Nyní se informace zasílají poštou.

Také se mění lhůta pro možnost podání námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Stávalo se, že příjemci služeb podávali námitky těsně před uplynutím obecné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku. Novela bude těmto situacím předcházet.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu