Od začátku ledna 2022 jsou nové ohlašovací systémy ISPOP a CRŽP

Pozor, povinnost ohlášení odpadů je do 28. února! Navíc ministerstvo životního prostředí spustilo až 3. ledna 2022 nové systémy pro plnění ohlašovacích povinností podle různých zákonů v oblasti životního prostředí – ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a CRŽP (Centrální registr životního prostředí).


V lednu bude probíhat ověřovací provoz, kdy může docházet k dílčím výpadkům systému. Pokud nastanou v průběhu ledna problémy s ohlašováním v důsledku výpadků systému, tak MŽP ohlašovatelům doporučuje:


• pořídit printscreen/fotografii obrazovky nebo video obrazovky, ze kterých je zřejmé, že systém obsahuje chybu, která znemožňuje plnění uložené povinnosti
• uchovat doložitelnou komunikaci s technickou podporou dotčených systémů
• stáhnout/uchovat si potvrzení o nedostupnosti/chybě na straně správce nebo provozovatele systémů (v případě nedostupnosti systému provozovatel systému zpětně vydává na webových stránkách potvrzení o výpadku)
• archivovat komunikaci s příslušným úřadem, vůči kterému je činěno podání


Uživatelům bude ministerstvo zajišťovat pomoc při práci s novými systémy prostřednictvím call centra a písemného helpdesku. Kontaktní číslo a provozní doba je zveřejněna na portále ISPOP a CRŽP. Písemný helpdesk je poskytován přes systém EnviHELP.


Hlavním cílem nových systémů je strukturální změna a technologická obnova ISPOP, legislativních povinností, GDPR, kyberbezpečnosti atd. Nový systém ISPOP je nadále dostupný na adrese www.ispop.cz a zajišťuje pouze příjem a zpracování hlášení.


Nechcete se od začátku nového roku stresovat vyhledáváním nových povinností ohledně ohlašování odpadů? Dorazte na naše semináře a nic vám neunikne: ISPOP – jak správně hlásit odpady a Změny v povinnostech při nakládání s odpady v roce 2022.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.