Od 1. 7. platí nový stavební zákon v plném znění

Nový stavební zákon zruší dvojí povolování staveb, sloučí územní a stavební řízení do jednoho procesu. Stavební úřady budou odpovědné za kontaktování dalších úřadů a získání jejich vyjádření formou koordinovaného závazného stanoviska, což na konci procesu povede k jedinému razítku pro stavebníka. Dále budou nastaveny konkrétní lhůty pro vyřízení povolení a zákon zavádí nové kategorizace staveb. Některá povolení budou dražší.

Stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat digitálně prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Od července budou stavebníci získávat všechna povolení, vyjádření a dokumentaci online. Úřady a stavebníci budou komunikovat skrze propojené systémy, konkrétně Portál stavebníka pro občany a Informační systém stavebního řízení pro úředníky. Tyto systémy budou fungovat v internetovém prohlížeči.

Systém se bude nadále vyvíjet a automatizovat. Všichni účastníci budou pracovat s jednotnou verzí a budou mít online přehled o stavu řízení. V systému bude možné spravovat spisy, přijímat, vytvářet a odesílat potřebné dokumenty, a také přistupovat k různým registrům, katastru nemovitostí a dalším státním datovým zdrojům.

Nová legislativa zavádí rozdělení staveb do čtyř kategorií: drobné stavby, jednoduché stavby, vyhrazené stavby a ostatní stavby. Drobné stavby, jako jsou například skleníky nebo bazény, nebudou vyžadovat stavební povolení ani kolaudaci. Jednoduché stavby zahrnují domky určené k bydlení či rekreaci s maximálně dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Vyhrazené stavby zahrnují významné infrastruktury jako dálnice, letiště nebo vodní přehrady. Ostatní stavby zahrnují bytové a obchodní domy nebo kanceláře.

Nový stavební zákon zvýší poplatky za povolení některých typů staveb. Nejvýraznější nárůst nastane u žádosti o výkop studny, kde poplatek vzroste ze 300 na 10 000 korun. Také povolování garáží zdraží z 1 000 na 5 000 korun a prodloužení platnosti stavebního povolení ze 1 000 na 2 000 korun. Cena za povolení stavby pro bydlení s více než třemi byty zůstane na 10 000 korun, podobně jako u stavby s maximálně třemi byty nebo stavby pro rodinnou rekreaci, kde poplatek zůstane 5 000 korun.

Spolu s novým stavebním zákonem vstupuje v platnost šest nových vyhlášek, které s ním úzce souvisejí. Tyto vyhlášky odstraňují některé zastaralé technické požadavky na výstavbu a upravují způsob vypracování stavební dokumentace.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.