Obce letos zvýšily firmám daň z nemovitosti

Letos některé obce navýšily místní koeficient u daně z nemovitosti na číslo 5. To znamená, že v dané obci se platí pětinásobek z částky, kterou ukládá zákon o dani z nemovitosti.

Obce zvedly daň například pouze pro objekty v průmyslové zóně, což se firmám nelíbí a berou to jako diskriminační. Již několik z nich se obrátilo se stížností na ministerstvo.

Z celkového počtu 6 253 obcí má zhruba šestina zvýšenou daň z nemovitosti na svém území.

Ministr financí plánuje plošně zvýšit daň z nemovitosti a část nových výnosů stáhnout do státní pokladny, což radnice většinou odmítají.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.