Nový stavební zákon prošel Senátem

Ve středu 10. 5. byl v Senátu schválen nový stavební zákon. Nová verze byla předtím přijata jak hlasy koalice, tak i opozice a míří již k podpisu prezidenta.

Účinnost nastane 1. července 2023 pro vyhrazené stavby a 1. července 2024 pro všechny ostatní stavby. Digitalizace stavebnicí bude startovat 1. 1. 2024.

Krajské stavební úřady zůstanou zachovány, což bude vést ke smíšenému modelu veřejné správy na úseku povolování staveb. Specializovaný a odvolací stavební úřad bude zachován a bude příslušným stavebním úřadem ve věcech vyhrazených staveb. Samospráva bude mít posílenou roli v procesech pořizování územních opatření a bude rozhodovat o pořízení a vydávání územních opatření, zatímco příslušný úřad územního plánování zajistí jejich pořízení.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.