Nový stavební zákon od 1. 7. 2024: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

Stavební zákon č. 283/2021 Sb. přináší zásadní změny oproti předchozím pravidlům. Na místo dříve vyžadovaných několika oddělených procesů pro získání stavebního povolení nyní nová legislativa stanoví jediné integrované řízení pro schválení stavebního záměru.

Získat povolení záměru je nutné pro všechny typy stavebních projektů vyjma drobných staveb a vybraných změn využití území.

Podle nového stavebního zákona je za řízení o povolení stavebního záměru zodpovědný buď obecní stavební úřad, krajský stavební úřad, Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), a v určitých specifických situacích také Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo spravedlnosti. Role obecních stavebních úřadů připadá úřadům obcí s rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadům a úřadům určeným prováděcími právními předpisy. Aktuálně se připravuje vyhláška, která bude specifikovat, které obecní úřady budou fungovat jako obecní stavební úřady. Krajské stavební úřady pak reprezentují krajské úřady.

Za stavebníka může působit také společenství vlastníků bytových jednotek, které v procesu zastupuje jednotlivé majitele bytů, jež jsou účastníky daného řízení. Pokud si však majitel bytové jednotky nepřeje, aby ho společenství v řízení reprezentovalo, má možnost toto stavebnímu úřadu oznámit. V takovém případě stavební úřad navazuje přímou komunikaci s daným vlastníkem bytové jednotky.

S přijetím nové legislativy se předpokládá zrychlení procesu schvalování stavebních záměrů. Předtím nebylo nezvyklé, že celý postup od umístění stavby až po její schválení zabral mnoho měsíců nebo dokonce let. Nynější zefektivnění spočívá zejména ve spojení původně oddělených územních a stavebních řízení do jediného procesu schvalování záměru.

Také způsob vedení dokumentace během řízení projde změnou, kdy podle nového stavebního zákona má být správa spisu realizována elektronicky. V rámci tohoto přechodu na digitální správu se plánuje zavedení několika informačních systémů, mezi něž patří zejména národní geoportál územního plánování, portál pro stavebníky, registr stavebních postupů a databáze elektronických dokumentací.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.