Nový stavební zákon od 1. 1. 2024 zpřísňuje pokuty za špatnou stavební dokumentaci k rekonstrukci domů

Pouhá rekonstrukce nemovitosti není dostačující. Je nutné, aby majitelé nemovitostí provedli také aktualizace ve stavební dokumentaci. Odborníci nicméně poukazují na to, že realita bývá často odlišná. Od 1. ledna 2024 navíc hrozí za nedodržení těchto požadavků vysoké sankce.

Od 1. 1. 2024 se podle nového stavebního zákona již nevyžaduje, aby byla projektová dokumentace předána novému majiteli stavby, což bylo do té doby standardní praxí. Přesto zákon stále vyžaduje, aby každý majitel objektu měl u sebe stavební dokumentaci aktualizovanou tak, aby odpovídala současnému stavu objektu. Novinkou je, že v případě absence takové dokumentace mohou stavební úřady uložit pokuty až do výše 400 000 korun.

Tato situace může vést k obtížím v zajištění veřejných zájmů, jako je bezpečnost, ochrana zdraví lidí a zvířat, ochrana životního prostředí nebo ochrana okolních staveb. Další komplikace se objevují, pokud se majitel stavby rozhodne provést další stavební změny. Při plánování a přípravě nové dokumentace je nutné vycházet z originálních, stavebním úřadem schválených dokumentů.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.