Nový stavební zákon platí už od 1. 1.

Po několika letech se české stavebnictví dočkalo revolučních změn – nového stavebního zákona. I přesto, že všechny úpravy nejsou podle některých právnických firem a odborných organizací efektivní, stále je to velký krok vpřed. Mezi největší novinky patří: zrychlená stavební řízení, jedna soustava stavebních úřadů, nové územní plánování nebo plánovací smlouvy.

Jedna z větších změn, která nastane již 1. 1. 2022, je nová jednotná soustava stavebních úřadů. To znamená, že vznikne Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad v Praze a stavební úřady se přesunou přímou pod stát.

Nově také budou moci města Praha, Brno a Ostrava vydat vlastní stavební předpisy, které budou zahrnovat výjimky například u veřejně prospěšných staveb.

Kromě veřejného sektoru čeká změny i soukromý sektor. Místo současného komplikovaného povolování se zavede jedno společné řízení o povolení stavby, ve kterém se sloučí územní a stavební řízení. S tím souvisí i přísnější lhůty – v případě rodinného domu jsou dokonce zkrácené na 30 dní. Měla by také pomoci fikce souhlasu, kdy se může přistoupit rovnou k souhlasu, pokud se dotčený orgán nestihne vyjádřit.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.