Znáte novinky ve vyhrazených TZB?

Čtyřicet let stará legislativa v revizích technických zařízení se konečně změnila! Kromě přísnějších lhůt, vymezení působnosti Státního úřadu inspekce práce nebo odborné způsobilosti v elektrotechnice čekejte novinky i ve vydávání oprávnění k činnosti na vyhrazená technická zařízení.

Cílem zákona je zajistit bezpečný provoz technických zařízení a přizpůsobit legislativu dnešní technickým zařízením. Mezi očekávané změny, na které je potřeba se předběžně připravovat už nyní, patří ohlašování havárií oblastnímu inspektorátu práce nebo rozdělení VTZ podle tříd, skupin a podskupin, od kterých se budou odvíjet veškeré kontroly, zkoušky, revize a lhůty.

Navrhovaná účinnost zákona je od 1. 7. 2022, ale klíčové také budou prováděcí vyhlášky, které se teprve připravují.

Novela zákona o požární ochraně od 1. 7. 2023