Znáte novinky ve vyhrazených TZB?

Čtyřicet let stará legislativa v revizích technických zařízení se konečně změnila! Kromě přísnějších lhůt, vymezení působnosti Státního úřadu inspekce práce nebo odborné způsobilosti v elektrotechnice čekejte novinky i ve vydávání oprávnění k činnosti na vyhrazená technická zařízení.

Cílem zákona je zajistit bezpečný provoz technických zařízení a přizpůsobit legislativu dnešní technickým zařízením. Mezi očekávané změny, na které je potřeba se předběžně připravovat už nyní, patří ohlašování havárií oblastnímu inspektorátu práce nebo rozdělení VTZ podle tříd, skupin a podskupin, od kterých se budou odvíjet veškeré kontroly, zkoušky, revize a lhůty.

Navrhovaná účinnost zákona je od 1. 7. 2022, ale klíčové také budou prováděcí vyhlášky, které se teprve připravují.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.